Eduskuntavaalit 2015 – Arvot ja teemat

Sivu on työn alla. Jos kiinnostaa seurata yhteiskunnallisia mielipiteitäni tarkemmin blogin ulkopuolella, niin voi ryhtyä profiilini seuraajaksi Facebookissa.

Arvoista

Olen lievästi ydinvoimamyönteinen vihreä. Asia, jonka muistan monesti mainita, kun monille vihreissä eniten mättää juuri ydinvoimavastaisuus. Kannatan tasa-arvoa sen kaikilla osa-alueilla oli sitten kyse sukupuolesta, seksuaalisuudesta, iästä tai mistä vaan. Pidän myös vapautta tärkeänä seikkana ja olen ehdottomasti liberaali. Yksilön vapauden rajoittamiselle täytyy aina olla vakuuttavat perustelut. Kannatan perustuloa ja olen sitä mieltä, että yhteiskunnassa paremmin pärjäävien on huolehdittava huonommin pärjäävistä. Elämä on sattumusten summa ja aina kaikki ei johdu omista valinnoista, päätyi sitä sitten pohjalle tai huipulle. Uskon, että pohjoismainen hyvinvointivaltio on yksi parhaista yhteiskuntamuodoista ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen asia, vaikka verojakin jouduttaisiin korottamaan. Ihmisten tulee mielestäni kantaa vastuuta omien kansalaiden lisäksi myös maapallosta ja niiden muista ihmisistä ja eläimistä. Luontoa tulisi suojella ja kunnioittaa ja siihen voidaan vaikuttaa politiikan keinoin. Länsimaiset ihmiset ovat myös osaltaan vastuussa globaalissa maailmassa siitä, mitä tapahtuu toisella puolen maapalloa omien kulutusvalintojensa kautta. Itselleni myös eläintenoikeudet ovat tärkeä asia, joita täytyy myös mielestäni parantaa lainsäädännön kautta. Asiat eivät koskaan parane, jos asia jätetään ainoastaan kuluttajien harteille.

Vaaliteemat

Päihdepolitiikkaa liberaalimmaksi

Alkoholipolitiikkaa täytyy muuttaa liberaalimmaksi monilta osin. Huumausainepolitiikassa tulee lähteä Coloradon tielle ja laillistaa kannabiksen käyttö ja myynti. Käyttäjien rankaisemisesta täytyy luopua.

Immateriaalioikeuksiin tolkkua

Tekijänoikeuksien suoja-ajat ovat nykyään tolkuttoman ylipitkät, remix-kulttuuri on monilta osin täysin laitonta ja luovuutta kontrolloidaan paljolti vanhojen oikeudenomistajien toimesta. Biopatentteja ei tule hyväksyä EU:ssa, geenit eivät saa olla patentoitavissa. Immaterian tuottamisessa  täytyy ryhtyä ylikansalliseen yhteistyöhön. Ei ole järkeä tehdä jokaisessa maassa julkiselle sektorille samanlaisia ohjelmistoja, appeja ja härpättimiä. Ne ovat monistettavissa ilmaiseksi, joten ne on järkevintä tehdä keskitetysti ja avoimilla lisensseillä. EU:n tulee ottaa vahva rooli vapaiden ohjelmistojen rahoittamisesta ja kehittämisestä, joista hyötyvät yritykset, julkinen sektori ja yhteiskunta.

Automaatio luo haasteita. Vastaus haasteeseen: perustulo + koulutus + verotuksen painopisteen siirtäminen

Tulevaisuudessa automaatio tulee kadottamaan merkittävän määrän nykyisistä työpaikoista. Spekulaatiot määrästä vaihtelee, mutta suunta on selvä. Työn merkitys yhteiskunnassa tulee muuttumaan pysyvästi, koska yksinkertaisesti kaikille ei vain riitä töitä. Matalan koulutustason työpaikat tulevat olemaan ensimmäisenä jonossa, kun teknologinen kehitys johtaa siihen, ettei työntekijöitä enää tarvita. Siksi on ehdottoman tärkeää pitää Suomi edelleen koulutuksen kärkimaana. Koulutukseen ei tule tehdä leikkauksia vaan pikemminkin panostaa enemmän. Koska työtä on vähemmän, pitää kaikilla olla oikeus ihmisarvoiseen elämään ilman turhaa lappujen täyttelyä ja kyykytystä. Tämä on mahdollista perustulon avulla ja ensi vaalikaudella tulisi ottaa käyttöön perustulokokeilu, jotta asiassa päästään eteenpäin. Työn väheneminen aiheuttaa väistämättä haasteita myös verotukseen. Globaalissa maailmassa verotuksen järkevöittäminen on haastavaa. Painopistettä tulee siirtää työn ja välttämättömyyshyödykkeiden (ruoka, asunto, vesi, lääkkeet) verotuksesta muun kulutuksen, saastutuksen ja pääomien verottamiseen. Työn tuottavuus kasvaa automaation myötä suureksi, joten yhä vähemmällä ihmistyöllä on mahdollista saada yhtä paljon hyödykkeitä ja hyvintointia aikaa. Jaettavaa siis riittää, on vain kyse siitä miten se hoidetaan. Hitto, tästähän tuli melkein oma blogipostaus.

Tutkimustieto päätöksenteon keskiöön

Liian usein päätöksiä tehdään ilman, että oikeasti otetaan huomioon kyseisellä alalla tehty tutkimustieto. Arvot määräävät politiikkaa, mutta arvovalinnoista juontuvien päätösten täytyy perustua tutkitulle tiedolle, jotta yhteiskunnalla on oikeasti mahdollisuus kehittyä parempaan suuntaan.

En tiedä kaikesta kaikkea, mutta osaan ottaa selvää

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä on myönnettävä oman tietämyksen rajallisuus. En esimerkiksi voi millään mittarilla väittää olevani sosiaali- ja terveysalan kysymysten asiantuntija, vaikka se on yksi tärkeimmistä valtakunnan tason asioista. Yhteiskunnassa on erittäin paljon asioita, joista en tiedä juuri mitään. Siksi minun näin ehdokkaana on vain luotava uskoa siihen, että äänestäjä uskoo minun pystyvän selvittämään kunkin päätöksen kohdalla asiaan liittyvät oleelliset seikat, jotta voin tehdä järkeviä päätöksiä. Monissa asioissa on myös hyvä kuunnella viisaampiaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s