Meinasin kirjoittaa Päivi Räsäselle vastineen…

…, mutta Antti Raunio kerkesi ensin. Ei lisättävää, vastasi varmaan perusteellisemmin, mitä itse olisin osannut. Anniskelutoimintaa tulisi ennemmin helpottaa kuin vaikeuttaa entisestään, koska siinä on nykyään niin paljon kaikkea naurettavaa pelleilyä, jolla asiaa suotta vaikeutetaan ja aiheutetaan vaan haittaa lähinnä mm. kaikille.

Pakkoruotsikeskustelun taso on surkeaa ja toimenpiteet vääriä

Pakkoruotsi-instituutio pähkinänkuoressa:

1. Ruotsin opiskeleminen peruskoulussa

2. Ruotsin opiskeleminen toisen asteen oppilaitoksissa

3. Ruotsin opiskelu korkeakouluasteella

4. Virkamiesruotsin vaatimus valtion ja kunnan virkamiehiltä

Pakkoruotsikeskustelussa kysytään vääriä kysymyksiä ja perustellaan omia kantoja niiden väärien kysymysten vastauksilla, vähän samaan tapaan kuin huumekeskustelussa. Pakkoruotsia perustellaan esimerkiksi sillä, että ruotsin opiskelu on hyödyllistä, vaikka pitäisi miettiä onko sen opiskelu hyödyllisempää kuin jonkun muun asian opiskelu. Sitä perustellaan myös sillä, että ruotsinkielisille olisi palveluita, kun pitäisi kysyä, että onko se oikeasti paras tapa turvata ne palvelut. Myös pakkoruotsi-instituution ensimmäisiä kohtia perustellaan jälkimmäisillä, mikä on myös varsin outoa, koska jos instituutiota lähetään muuttamaan, niin tottakai siihen täytyy tehdä muutoksia kauttaaltaan.

Mitä sitten pitäisi kysyä, jos kysymykset keskustelussa on vääriä? Pitäisi kysyä, että a) onko pakkoruotsi hyödyllisempää yksilölle kuin saman ajan käyttäminen jonkin muun asian oppimiseen b) onko pakkoruotsi hyödyllisempää yhteiskunnalle kuin saman ajan käyttäminen jonkun muun asian opettamiseen? Vastaus molempiin on kieltävä. Argumentit ranskalaisin viivoin tässä:

-Pakkoruotsi-intsituutio syö resursseja muiden kielten oppimiselta, joka on johtanut siihen, että suomalaisten kielitaito on huomattavasti  suppeampi kuin esimerkiksi ruotsalaisten. Ihmisen oppimiskyky on rajallinen samoin kuin oppimiseen käytettävä aika.

-Ruotsia puhutaan varsin pienellä alueella sekä sitä puhuu varsin harvat ihmiset verrattuna esimerkiksi saksaan, ranskaan tai espanjaan. Vaikka ruotsi on maantieteellisesti lähellä, niin on todennäköisempää, että yksilö tarvitsee työelämässä jotain muuta kieltä kuin ruotsia. Myös talouden näkökulmasta ruotsi on varsin pieni markkina-alue ja EU-alueella em. mainitut kielet ovat tärkeämpiä.

-Ruotsinkielisten kanssa kommunikointi onnistuu pääosin erittäin mainiosti englannilla, toisin kuin esimerkiksi venäläisten, espanjalaisten tai kiinalaisten kanssa, joiden keskimääräinen kielitaso on huomattavasti ruotsinkielisiä heikompi. Ruotsin osaaminen ei ole välttämätöntä, jos aikoo kommunikoida ruotsinkielisten kanssa.

-Pakkoruotsi-instituutio on epäonnistunut tavoitteessaan. Suomalaisten ruotsinkielen taso on surkea ja virkamiesten ruotsinkielen pätevyys on keskimäärin lähinnä tyhjä lupaus. Resurssit menevät hukkaan sekä yksilöiltä ja yhteiskunnalta.

Juuri hiljattain päätettiin, että ruotsinkielen opetus aloitetaan jo kuudennella luokalla “koska opetusministeriö haluaa lisätä elävän kaksikielisyyden toteutumista kouluissa ja yhteiskunnassa”. En tiedä mitä tuo “elävä kaksikielisyys” käytännössä tarkoittaa, mutta minun käsittääkseni Suomessa ei ole elävää kaksikielisyyttä kuin Ahvenanmaalla ja rannikkoalueilla, lähes kaikkialla muualla on kunnissa enemmän venäjää puhuvia kuin ruotsia puvia. Tilastokeskuksen hienot kartat demonstroivat tätä asiaa. Ne eivät varsinaisesti sano sitä, että Suomessa olisi venäjää puhuvia niin älyttömästi vaan lähinnä alleviivaavat sitä kuinka alueellista kaksikielisyys Suomessa on. Ruotsinkielisiä on Suomessa n. 300 tuhatta, joista suurin osa puhuu erinomaista suomea. Venäjänkielisiä on Suomessa n. 50 tuhatta, joista suurin osa ei puhu erinomaista suomea.

Tuo päätös ruotsin aloittamisesta kuudennella ei kuitenkaan lisää siihen käytettävää tuntimäärää. Kuulostaa omituiselta keinolta ruotsin kielen parantamiseksi, koska olen käsittänyt, että kielien opiskelut sujuu paremmin niin, että sitä on paljon lyhyen ajan sisään kuin vähän kerrallaan pitkän ajan sisään. Tuo elävän kaksikielisyyden vaaliminen kuulostaa muutenkin todella oudolta argumentilta. Jos elävää kaksikielisyyttä haluttaisiin oikeasti vaalia, niin varmaan tehokkainta olisi pistää myös täysi-ikäiset ja koulunsa suorittaneet ihmiset säännöllisesti ruotsinkursseille, vähän niin kuin armeijan kertausharjoitukset. Elävä kaksikielisyys über alles! Oho, meni saksan puolelle.

(Tästä tulee taas vähän repaleinen kirjoitus, mutta tulkoot)

Ruotsinkielisten ihmisten palveluiden turvaaminen Suomessa on oikeasti tärkeä asia, jota kannatan. Silti sitä ei ole mitään järkeä toteuttaa nykyisellä tavalla, jossa ihmiset (kuten minä) ovat paperilla ruotsia puhuvia, mutta harva oikeasti sitä osaa hyvin. Huomattavasti järkevämpää olisi pitää huolta siitä, että kaksikielisillä alueilla löytyy ruotsinkielen osaamista kuntien työntekijöissä. Muissa kuin kaksikielisissä kunnissa voitaisiin ruotsinkielen osaamisesta taas palkita vaikka pienellä palkanlisällä, joka motivoisi ihmisiä käymään jonkun kielikokeen, joka oikeasti kertoo jotain siitä osaamisesta. Myös tulkkien käyttö olisi varmasti mahdollista sellaisten tapausten kohdalla, jossa yksikielisellä alueella on ruotsinkielisiä, jotka haluavat asioida valtion virastoissa. Nykyistä pakkoruotsi-instituutiota ei tarvita palveluiden takaamiseen ja jo eräätkin kuntaliitostapaukset (Kokkola & co.) kertovat sitä karua kieltään, että edes ruotsinkieliset eivät tähän usko. Suomi on myös ollut kaksikielinen huomattavasti kauemmin, mitä pakkoruotsi-instituutio on ollut olemassa. Pakkoruotsi-instituutio on rakennettu enimmäkseen 1970-luvulla.

Entä se pakkosuomi sitten? En kannata sitäkään, vaikka siitä on varmasti hyötyä yksilöille, mutta on hyvin vaikea perustella pakkokieli-instituutiota vain tietyille kieliryhmille, jos toisille kielet ovat vapaaehtoisia. Ruotsinkieliset vanhemmat varmasti haluaisivat lapsensa osaavan suomea jatkossakin, elleivät ole ns. paskoja vanhempia, joten käytännön ongelmaa pakkosuomen poistuminen tuskin aiheuttaisi.

Mitä sitten tarjoan tilalle? Sitä, mitä monet muutkin ovat ehdottaneet eli B-kieli, jonka voisi valita vapaasti muutamasta vaihtoehdosta, joista yksi olisi ruotsi. Muut voisivat olla saksa, ranska, espanja ja venäjä. Peruskoulujen täytyisi tarjota vähintään kolmea B-kieltä. seitsemännen (no miksei jo kuudennenkin) luokan alussa valittaisiin näistä kaksi, jonka peruskurssit jokainen kävisi ja sen jälkeen päättäisi, että kumpaa kahdesta kokeilemastaan haluaa jatkaa (poikkeusjärjestelyin ne, jotka eivät halua kumpaakaan vaan sen kolmannen).

Lukiotasolla taas vähintään kaikkia viittä, jotta lukioon siirtyessä pystyisi jatkamaan aloittamaansa B-kieltä ja myös sen joskus kirjoittamaan. Kesken peruskoulun paikkakuntaa vaihtaville tarjottaisiin sitten lukukausien alussa jotain intensiivikursseja kielistä, jos on käynyt niin ikävästi, että uudella paikkakunnalla ei noiden kolmen kielen joukkoon kuulukaan se, jota aiemmassa koulussa opiskeli. Jos resursseja riittää, niin voisihan peruskoulut velvoittaa opettamaan jo viittä eri kieltä, mutta se on kalliimpi, mitä tämä ns. 3&5 -mallini.

Jos pakollisuudesta ei millään ilveellä voi päästää irti, niin toinen noista ekoista B-kielen kursseista voisi olla pakollinen ja ruotsia. Ruotsin ja Suomen historiaa voidaan ja käsitellään historian tunneilla. Yhteinen historia ei ole mikään argumentti kielen opiskelulle, koska muuten täällä olisi myös pakkovenäjä.

Jos joku haluaa verisesti argumentoida pakkoruotsin puolesta, niin olen varmis ampumaan argumentteja alas esimerkiksi kommenttiosiossa. Mitäs mieltä muut kansalaiset/medborgare on asiasta?

P.S. Jos joku löytää sen hienon tilaston, jossa oli ruotsalaisten aikuisten kieliosaaminen ja suomalaisten aikuisten kieliosaaminen rinnakkain, niin saa linkittää. Se oli karunnäköinen Suomen osalta, koska osaaminen oli niin naurettavan suppeaa.

Muualla netissä:

Helsingin Sanomat – EK: Pakkoruotsista luovuttava valintamahdollisuuksien lisäämiseksi

Helsingin Sanomat – Professori poistaisi pakkoruotsin lisäksi pakkosuomen

Yle uutiset – Torvalds ehdottaa pakkoruotsista luopumista

Pakkoruotsi.net