Suomen päihdepolitiikka on naurettavaa pelleilyä osa 3 – Alkoholivero ja juomatyypit

En edes jaksa lähteä Guzenina-Richardsonin tai Räsäsen viimeaikaisiin lausuntoihin ja niiden ongelmiin vaan tuon esille erään minua jo tovin pohdituttaneen aiheen eli alkoholiveron eroavaisuudet eri tuoteluokkien välillä. Alkoholiverojärjestelmä ei ole mitenkään liian selkeä, ainakaan minulle, mutta pääpiirteissään vero on jaettu alkoholiprosentin ja kokonaistilavuuden mukaan verotettaviin juomiin. Ilmeisesti yksi syy nykyiseen järjestelmään on pyrkimys harmonisoida järjestelmää EU:n sisällä, mutta jos nyt kuitenkin mietitään, että voisiko järjestelmä olla viisaampi. Minä pidän alkoholiveroa erittäin hyvänä asiana, mutta nykyinen järjestelmä on aiheuttaa tilanteita, joissa vero per gramma alkoholia vaihtelee yllättävänkin paljon. Panimoliitollakin on tästä hieno diagrammi, jota tähän nyt lainaan:

Alkoholiverot eri juomille lokakuussa 2009, eur/alkoholitilavuusprosentti

Tämä tarkoittaa sitä, että viinissä on tällä hetkellä suhteessa alhainen alkoholivero, jos mitataan paljonko juomassa on puhdasta viinaa tilavuudesta. Myös oluelle ja käymisteitse valmistetuille alkoholeille on erilaiset verot keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi siidereitä ja kaupan lonkeroita verotetaan eri tavalla kuin olutta. Miksi? Eikö samanvahvuiset juomat ole yhtä vaarallisia ihmiselle, jos puhutaan alkoholin vaikutuksista? Ihan älytön rajaveto ja aiheuttaa sen, että olutta suositaan verollisesti suhteessa muihin käymisteitse valmistettuihin juomiin. Kiva juttu, esim. keliaakikoille.

Kaupoissa ei myöskään saa myydä muita kuin käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupan lonkerot ovat aivan eri tavaraa kuin Alkon lonkerot. Miksi valmistustapa on millään tavalla olennainen seikka alkoholijuomassa ja sen myyntikohtelussa? Myös käymisteitse valmistettuja juomia verotetaan eri tavalla kuin muilla tavoin tehtyjä juomia. Edelleen, onko gramma alkoholia jollain tavalla vaarallisempaa, jos se on lisätty juoman sekaan jälkikäteen kuin jos se olisi syntynyt käymisprosessin seurauksena?

Ylipäätään koko alkoholiverojärjestelmä on hyvin sekava vyyhti, jonka koukerot ja niiden perusteet eivät ainakaan minulle aukea kokonaan. On outoa, että samanvahvuisia alkoholijuomia verotetaan eri tavalla. Sen sijaan on perustellumpaa, että alkoholivero on ikäänkuin progressiivinen, että väkevissä veroa per alkoholigramma on suhteessa enemmän kuin miedoissa, koska väkevien juomisen haittavaikutuksista, esim. aggressiivisuuden lisääntymisestä on kuitenkin jonkin verran näyttöä. Samanvahvuisia tai eri tavalla tehtyjä alkoholijuomia ei pitäisi kohdella eri tavoin, ellei syytä poikkeukseen ole (poikkeus voisi olla esim. punaviinin juomisen ja sydän- ja verisuonitautien vähenemisen yhteydet). Tieteelliset tutkimukset eivät näyttäisi tukevan tältä osin nykyisen käytännön outoja tapoja luokitella samanvahvuisia alkoholijuomia. Jos jollain on antaa hyviä perusteluita nykykäytännölle, niin kuulen ne kyllä mielellään, mutta koko alkoholiverojärjestelmä näyttäisi olevan vain kasautunut historian saatossa ilman, että se on varsinaisesti perustunut edes tutkittuun tietoon. Nykyinen tilanne ainakin kannustaa ihmiset hakemaan siiderit ja lonkeronsa Tallinnasta, jos ei muuta.

Lyhyesti toimenpide-ehdotus: alkoholiveron tulisi määräytyä juoman vahvuuden perusteella, ei tekotavan tai juomatyypin perusteella, ellei jotain perusteltua syytä poikkeukseen ole. Näin.

Suomen päihdepolitiikka on naurettavaa pelleilyä osa 2 – Uusi tupakkalaki

Viime vuonna tuli voimaan uusi tupakkalaki. Siinä oli mukana joitain hyviäkin juttuja, mutta oli myös vähemmän hyviä. Ne huonot lienevät seurausta siitä, että tavoitteena on tupakoinnin loppuminen Suomesta. En sinällään vastusta tavoitetta, mutta vastustan sellaisia keinoja, jotka pyrkivät tähän tavoitteeseen ihmisten ja liiketoiminnan vapautta liiaksi rajoittamalla. Minusta kiellot kieltojen vuoksi eivät ole hyvä asia vaan ne täytyisi perustella hyvin.

Mennäänä ensimmäiseen asiaan eli tupakka-automaattien kieltoon. Ne aiotaan kieltää vuoteen 2015 mennessä. Ketä tällainen toiminta palvelee, että kielletään automaatit? Toki se tuota tavoitetta palvelee, mutta onko se sitten järkevää, että asiaan käytetään ihmistyövoimaa, jos sen voisi konekin hoitaa? Ei kuulosta minusta järkevältä. Toki automaateissa tulisi olla sellaiset järjestelmät, että alaikäiset eivät niitä voi käyttää tai ne tulisi sijoittaa sellaisiin paikkoihin, että alaikäiset eivät tiloihin pääse, mutta ne ovatkin sitten ihan eri puheenaihe. On outoa, että teknologian hyödyntämistä lähdetään kieltämään tietyllä toimialalla. Asia tuskin herättää suuria intohimoja ihmisissä, mutta kieltäminen kieltämisen ilosta ei ole oikein.

Toinen asia uudessa tupakkalaissa oli ulkoilmatapahtumissa tupakoinnin kieltäminen alueilla, joilla oleskellaan paikallaan. Laki on vähintäänkin tulkinnanvarainen, mutta ei nyt puututa siihen. Suurin ongelma kyseisessä laissa on se, että se edellyttää tapahtumanjärjestäjältä lain valvomista sakkojen uhalla. Kuinka helppo on kyseistä lakia valvoa tapahtumassa, jossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä? Minusta valvontaresurssien tuhlaaminen tupakoinin valvomiseen ULKOTILOISSA on aivan älytöntä. Ymmärrän kyllä, että joitain ihmisiä häiritsee se, että keikkojen aikana joku tupakoi vieressä, mutta ei tämä ole minusta missään määrin sellainen yhteiskunnallinen ongelma, että asiaan puuttumiseen täytyisi velvoittaa lailla. Mitä itse olen kolmilla festareilla kotimaassa ollut tänä kesänä, niin huomattavasti enemmän minua on häirinnyt se, että paristi olen nähnyt järjestyksenvalvojien tungeksivan yleisön keskellä vain huomauttaakseen jollekin tupakoitsijalle polttamisesta. Tupakoitsijat, jotka eivät huomioi kanssaihmisiä, eivät taatusti lopeta tupakointia festareilla myöskään uuden lain myötä. Astmaatikot ja allergikot nyt erikseen, mutta normaalille festivaalikävijälle ulkoilmassa polttaminen ei nyt voi olla niin suuri ongelma, että siihen tulisi lailla puuttua etenkään, kun asiaa ei voida järkevästi valvoa ilman, että ne resurssit on jostain muualta pois. Toisaalta jos joku asia häiritsee paljon, niin mikään ei estä ihmistä itseään huomauttamasta tästä, ei kaiken tarvitse olla virallisen valvonnan tehtävä. Monet jopa ottavat neuvosta vaarin ja sammuttavat tupakan tai lopettavat metelöimisen tai mitä häiritsevää nyt sattuvatkaan tekemään.

Uusi tupakkalaki myös kieltää alaikäiseltä tupakan hallussapidon. Alaikäiselle välittäminen on myös jatkossa kielletty, mikä on hyvä asia, mutta aiemmin tupakan myyntiä alaikäisille on valvottu siten, että on pistettu alaikäinen ostamaan tupakkaa ja katsottu miten käy. Uusi laki ei salli enää tätä ja tämä käsittääkseni aiheuttaa sen, että tupakan myyntiä alaikäisille on nykyään vaikeampi valvoa sekä vaikeampi seuloa kieltoa kiertäviä myyntipaikkoja.

Mitä tulee nuuskaan, niin en näe mitään syytä, että miksi sen pitäisi olla edes kiellettyä. Siitä on kuitenkin vähemmän negatiivisia ulkoishaittoja kuin tupakasta eikä käsittääkseni se nykytiedon valossa (lue: Wikipedian) ole edes enemmän syöpää aiheuttavaa kuin tupakka. Sen suhteen lainsäädäntöä myös tiukennettiin uuden lain myötä eikä sitä saa antaa edes lahjaksi Suomeen saatiin vain lisää tupakkalakia rikkovia ihmisiä tuon muutoksen myötä. En ole ainakaan huomannut, että omassa tuttavapiirissä kukaan olisi nuuskaamista lopettanut uuden lain myötä, joten käytännössä jotkut vain rikkovat lakia enemmän, mitä aiemmin.

Tupakasta on haittoja yksilölle, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Yhteiskunnalle koituvat haitat täytyisi periä tupakkaverosta enkä sen korotusta vastusta, jos haitat nähdään suuremmiksi kuin hyödyt. Tupakoinnista aiheutuu haittaa terveydenhuollon kulujen lisäksi esimerkiksi ihan mielettömänä määränä roskaa. Muille ihmisille koituvat haitat eli lähinnä passiivisen tupakoinnin haitat onnistuttiin mielestäni minimoimaan edellisellä kerralla, kun baareissa tupakointi kiellettiin, joka oli erittäin hyvä lakimuutos. Siksi en näe, että muille ihmisille koituvat haitat olisivat merkittävä syy enää kiristää entisestään lakia, etenkin kun lain valvominen on todettu ongelmalliseksi. Mitä tulee yksilöön, niin mielestäni yksilö saa aiheuttaa itselleen haittaa, kunhan ei aiheuta sitä muille ja korvaa mahdolliset yhteiskunnalle aiheutuvat haitat.

Tupakoinnin vähentäminen valistusta ja tupakoinnin imagoa huonontamalla saavat minulta hyväksynnän, vaikka en esimerkiksi usko tupakkapakettien graafisuuden poistamisen olevan kauhean merkittävä keino tässä. Sen sijaan tupakan ikärajan nostaminen 20 ikävuoteen voisi olla tehokas keino, mitä tulee alaikäisten tupakointiin. Nykyinen asenneilmapiiri kuitenkin muuttuu koko ajan negatiivisemmaksi ilman, että tupakointia hankaloitetaan älyttömillä kielloilla, joita ei voida valvoa. Savuton yhteiskunta on toki hieno tavoite, mutta jokainen järkevä ihminen tajuaa, että sellaiseen ei tulla koskaan pääsemään edes orwellilaisilla metodeilla.

P.S. Itse en polta tupakkaa enkä käytä nuuskaa enkä oikeastaan pidä kummankaan mausta saati tupakansavusta.