Tulisiko kannabis ja ekstaasi laillistaa?

Tämä on jatkoa kirjoitussarjalle “Suomalainen päihdepolitiikka on naurettavaa pelleilyä”, joista olen kirjoittanut osat 1, 2, 3, 4 ja 5, mutta kun numerot käy jo noin isoksi, niin päätin vaihtaa otsikointitapaa. Mietin, että olisin kirjoittanut lisää naurettavuuksista kuten alkoholimittojen tarkistamiseen liittyvästä naurettavasta byrokratiasta, mutta Internetin ihmeellinen maailma toi eteeni tänään kaksi mielenkiintoista päihdepolitiikkaan liittyvää uutista, niin käsittelen niitä nyt. Tai ensin vähän metakeskustelua.

Suomessa keskustellaan valitettavan vähän huumausainepolitiikasta. Yksi syy sille on, että harva politiikassa oleva ihminen uskaltaa aiheeseen ottaa kantaa, koska seurauksena on helvetinmoinen paskamyrsky, jos päätyy sanomaan jotain huumemyönteiseksi tulkittavaa. Huumemyönteiseksi leimautuminen on päivän politiikassa erittäin paha asia, koska suuri yleisö ei ajattele rationaalisesti huumepolitiikkaan liittyviä asioita ja huumeisiin liittyy mieletön määrä mielikuvia, jotka eivät perustu tutkittuun tietoon.

Yksi syy on myös se, että ei kukaan täysjärkinen halua tulla rinnastetuksi äänekkäimpiin kannabiksen tai muiden huumeiden laillistamista ajaviin ihmisiin. Anteeksi vain, mutta en edes minä. Siellä suunnalla on hyvinkin fanaattista väkeä, joka näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on hyvä syy epäillä, että osalla on oma lehmä ojassa. Se toki ei tee argumenteista huonompia, vaikka on oma lehmä ojassa. On silti ymmärrettävää, että ihmisten näkökulmasta se vaikuttaa siltä, että se on sama asia kuin ylinopeutta ajava ihminen haluaisi nopeusrajoituksista eroon, vaikka kyse onkin tyystin eri asiasta.  Myöskään halu käyttää huumeita vapaasti ei ole aikuisten oikeasti mikään lähtökohta hyvälle ja järkevälle huumausainepolitiikalle, mitä valitettavan usein myös kohtaa.

Mikä sitten on? Kysymys on siitä, että mitkä ovat eri päihdepoliittisten linjausten hyvät ja huonot puolet. Kysymys ei ole siitä, onko huumeiden käyttäminen hyvä vai huono asia vaan siitä, mistä päihdepoliittisesta linjauksesta aiheutuu vähiten haittaa yhteiskunnalle ja sen yksilöille. Yksinkertaistettuna kysymys esimerkiksi siitä, että onko yhteiskunnalle enemmän haittaa siitä, että kannabiksen myynti on laitonta vai laillista. Molemmissa on omat haittapuolensa. Toinen vastaava kysymys on, että onko sen käytön rangaistavuudesta enemmän haittaa kuin hyötyä. Vastaavia kysymyksiä voi keksiä monia ja sellaista päihdepolitiikkaa ei ole olemassakaan, joka lakaisisi kaikki ongelmat tiehensä.

Sitten päivän aiheeseen. Päihdepolitiikalla on tosi monesti jalot tavoitteet. Käytännössä niiden seuraukset ovat vain usein pahempia kuin ongelma, jota yritettiin korjata. Yle uutisoi (alkuperäinen uutinen täällä) tänään kuinka Kanadassa terveystarkastaja Kendall suosittelee ekstaasin saamista sääntelyn alle. Jutussa sanotaan jotta:

Kendallin mukaan puhtaan ekstaasin myynnin säännöstely alkoholin tapaan olisi tehokkaampi keino haittojen hallitsemiseksi kuin aineen luokitteleminen laittomaksi huumeeksi.

Oikein annosteltuna puhdas ekstaasi eli MDMA on lääketieteellisten tutkimusten perusteella turvallinen aine, Kendall toteaa. Ekstaasiin liittyvät riskit ovat lääkärin mielestä liioiteltuja ja ne johtuvat rikollisten ekstaasiin lisäämistä epäpuhtaista aineista.

Eli lyhyesti sanottuna ekstaasissa vaarallista ei ole ekstaasi vaan se, että katukaupassa myydään epäpuhdasta ekstaasia, johon ihmisiä kuolee. En löytänyt arvioita kuinka paljon Suomessa on ekstaasin käyttäjiä tai kokeilijoita, mutta Euroopan neuvoston arvioiden mukaan se on heti kannabiksen jälkeen toiseksi suosituin huumausaine Euroopassa ja väittäisin, että myös Suomessa. 15-34 -vuotiaista kannabista on kokeillut 22,4% (Lähde: Wikipedia), joten jos vaikka luku olisi neljänneksen tuosta, niin kyseessä on merkittävä määrä ihmisiä. Se, että ainetta ei saa laillisesti johtaa siis käytännössä mielestäni kahteen merkittävään ongelmaan A) epäpuhtauksia sisältävään ekstaasiin, joka voi olla hengenvaarallista B) järjestäytyneen rikollisuuden massiiviseen tukemiseen. Ekstaasia ei kotikasvateta, se vaatii käsittääkseni laboratorion, joten se on käytännössä aina lähtöisin järjestäytyneeltä rikollisuudelta. Kaikki tämä siis siksi, että aine, joka on professori David Nuttin mukaan ratsastusta turvallisempi, on laitonta. On syytä kysyä, että ovatko kriminalisoinnista aiheutuvat hyödyt suurempia, mitä mahdolliset haitat siitä, että ekstaasi tuotaisiin valtion valvomiin laitoksiin myyntiin.

Tuo ei ole ainut, mitä kyseinen professori on huumeista lausunut. Guardian uutisoi tänään, että hänen mukaansa alkoholin kulutusta voitaisiin vähentää jopa 25% laillistamalla ns. coffee shopit eli kannabiskahvilat. 25% ei ole mikään pieni luku, joten epäilisin hieman vaikutuksen suuruutta, mutta jopa alle puolet siitä olisi kansanterveydellisesti erittäin merkittävä. Alkoholin haitat kansanterveydellisesti ovat kuitenkin aivan toisisssa sfääreissä kuin muiden huumeiden haitat yhteensä, se on mm. työikäisten yleisin kuolinsyy. Asiantuntijoiden mukaan alkoholi onkin vaarallisempi huume kuin ekstaasi tai kannabis (tässä hieno kuva), eikä sitäkään saatu kuriin kieltolailla.

THL:n raportin mukaan ( s. 34) vuonna 2008 huumausaineiden haittakustannukset valtiolle olivat 126 miljoona euroa. Raportista voi todeta tarkemmin, että mistä tuo summa koostuu, mutta sanottakoon, että merkittävä osa niistä johtuu aineiden laittomuudesta (vankeinhoito 36,6 milj, poliisitoimi 18,1 milj., tullivalvonta 5,8 milj, tuomioistuinlaitos 5,4 milj.). Pekka Lith sanoo tilastokeskuksen sivuilla, että “vuonna 2001 huumekaupan laskennallinen arvo oli 130-250 miljoonaa euroa, mikä on 0,2-0,4 prosenttia yksityisistä kulutusmenoista”. En löytänyt uudempia lukuja, mutta pelkällä 2% inflaatiolla nuo summa olisivat nykyään 24,3 prosenttia suurempia ja huumekauppa on kasvanut vuosi vuodelta tämän lisäksi, joten todelliset luvut ovat siis nykyään merkittävästi suurempia. Puhutaan kuitenkin sadoista miljoonista euroista. Verotuloa valtiolle tästä koituu suoraan 0 euroa.

On päivänselvää, että osa huumeisiin liittyvistä haitoista kasvaa, jos niiden myynti laillistetaan. Kysymys on siitä, ovatko ne haitat suurempi kuin ne hyödyt, joita laillistamisesta seuraa. Haittoja voitaisiin ainakin vähentää merkittävästi jakamalla opiaatteja ja muita kovia huumeita narkomaaneille ilmaiseksi, kuten olen aikaisemmin ehdottanut ja niin kuin jo monissa maissa toimitaan. Samaten käyttäjien rankaiseminen aiheuttaa käytännössä vain turhia kuluja, mutta se ei auta ketään. Laittoman huumekaupan osuutta voitaisiin vähentää ainakin sillä, että lopetettaisiin kannabiksen kotikasvattajien jahtaaminen. Onko järkeä suunnata resursseja sellaisen toiminnan kitkemiseen, joka vähentää merkittävästi järjestäytyneen rikollisuuden tuloja? Mielestäni ei ole ja pahin farssi tässä episodissa oli tapaus Viherpeukku, josta esim. Mikko Niskasaari on kirjoittanut. Lääkekannabiksen saatavuuden helpottaminen vähentäisi myös laitonta kysyntää ja toisi jonkin verran verotuloja, vaikka määrä olisikin tippa meressä. Sekin asia on Suomessa tehty tarpeettoman hankalaksi ja on absurdia, että MS-tautia sairastavat saavat helpommin kannabista vaivoihinsa katukaupasta kuin apteekista.

Entä se kannabis ja ekstaasi? Suomessa huumeidenkäyttö ei ole kaikilta osin samalla tasolla kuin monissa muissa Euroopan maissa eikä huumepolitiikkaa voi tehdä sen perusteella, mikä toimii muualla. Joskin Suomi on hyvää vauhtia kirimässä muita maita monien aineiden käytön suhteen. Portugalin malli taas näyttää sen, että huumeidenkäyttö ei räjähdä välttämättä käsiin, vaikka niiden käytöstä ei rangaistakaan. Puhdas ekstaasi on uusimpien tutkimusten mukaan valovuosia turvallisempaa kuin katukaupassa myytävä ekstaasi ja ratsastus aiheuttaa enemmän kuolemia. Kannabiksen käyttö on jo yleisyydeltään sitä luokkaa, että siitä aiheutuvat verotulojen menetykset ja kriminalisoinnin muut kustannukset ovat niin suuria, että on järkevää kyseenalaistaa nykypolitiikan miellekkyys.

En ole satavarma vastauksistani, koska on hyvä säilyttää kriittisyys asiaan. Vähintäänkin olisi järkevää jakaa kovia huumeita narkomaaneille ilmaiseksi ja dekriminalisoida käyttö. Mutta myynnin laillistaminen on toinen kysymys ja vuosien pohtimisen jälkeen näkisin, että nykytutkimusten valossa sekä kannabiksen ja ekstaasin myynnin laillistaminen poistaisi enemmän ongelmia kuin toisi. Koska minulla ei ole vakavasti otettavaa poliittista uraa, niin voin tämän sanoa ääneen. En odota, että poliittisella tasolla tämä herättää kauheasti keskustelua, koska Suomessa poliitikot ovat hyssytteleviä nynnyjä eivätkä uskalla nostaa kissaa pöydälle ennen kuin kansan syvien rivien keskuudessa asialle on tullut riittävästi kannatusta. Nykyään muut kuin asemansa vakiinnuttaneet poliitikot (kuten Soininvaara) eivät uskalla lausua huumausainepolitiikasta juuta tai jaata, ellei nyt kristillisiä lasketa, jotka vastustaa aina kaikkea ja ikuisesti. Toivon olevani väärässä hyssyttelevien poliitikkojen suhteen, jää nähtäväksi. Tärkeintä olisi rationaalinen keskustelu aiheesta sillä tällä hyssyttelytaktiikalla ongelmat vuosien saatossa kasautuvat, lopulta leviävät käsiin ja asiaan reagoidaan aivan liian myöhään. Mielelläni en odottaisi sitä, että paska osuu niin sanotusti tuulettimeen.

Lisäyksiä ja huomioita (21.6.2012)

-Hieman selitystä termeistä. Dekriminalisoinnilla viitataan yleensä siihen, että huumeiden käytöstä ei tulisi rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tässä tilanteessa myymisestä niitä silti voisi seurata. Myymisen laillistamisella taas tarkoitetaan lähes aina sitä, että myyminen sallittaisiin kontrolloidusti, esim. valtion liikkeisssä (Alko) tai tietyillä reunaehdoilla esim. apteekeissa.

-En pidä ekstaasia harmittomana huumeena vaan kaikki huumeet ovat enemmän tai vähemmän vaarallisia terveydelle. Se on vain huomattavasti vaarallisempaa siinä muodossa, minä se katukaupassa liikkuu kuin puhtaana. Vaikutukset ovat kuitenkin monesti yksilöllisiä.

-Ekstaasin vaikutuksia tulisi tutkia lisää, ja etenkin yhteisvaikutuksia muiden päihteiden tai esimerkiksi fyysisen rasituksen kanssa. Myös valistusta pitäisi tältä osin parantaa. Diileri ei todennäköisemmin kerro asiakkaalleen varotoimenpiteitä, miten ainetta tulee käyttää.

-Huumeiden dekriminalisoinnin tai myynnin laillistamisen seurauksena on mahdollista, että käyttömäärät lisääntyvät. Kontrolloitu myynti on kuitenkin monesti parempi asia kuin kontrolloimaton pimeä kauppa, koska haittavaikutuksiakin voidaan kontrolloida paremmin.

-Kontrolloitu laillistettu myynti katkaisi merkittävän tulolähteen järjestäytyneeltä rikollisuudelta. Järjestäytynyt rikollisuus on oikeasti vaarallinen ilmiö ja niissä piireissä ihmisten tappaminenkaan ei ole tavatonta. Huumekaupasta saaduilla rahoilla rahoitetaan myös muuta rikollista toimintaa.

-Jakamalla opiaatteja ilmaiseksi narkomaaneille, vähennetään merkittävästi pienrikoksia ja huumekaupan tuloja.

-Ihmisellä on luontainen tarve saada päänsä sekaisin jollain tavoilla, joten mielestäni päihteetön yhteiskunta on utopia. Tietääkseni sellaista ei ole koskaan isossa mittakaavassa ollut, joten sellaiseen pyrkiminen on toivotonta. Järkevämpää on pyrkiä minimoimaan haittoja, koska niin kauan kuin on kysyntää, on myös tarjontaa.

-Huumeiden haittoja arvioiva artikkeli Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse

YAD oli muuttanut mielipiteitään hiljattain siihen suuntaan, että kannabiksesta tulisi antaa huomautuksia, ei sakkoja ja rekisterimerkintöjä, jotka voivat edistää syrjäytymistä. Aiemmin YAD on ollut sanktioiden kannalla. Huomautusjärjestelmä on jo varsin lähellä käytön dekriminalisointia.

HS uutisoi, että Uruguayssa aikovat myydä kannabista rekisteröityneille käyttäjille vähentääkseen rikollisuutta.

Muualla netissä:

Suomen virallisen kotikasvattajan blogi

Suomen laki – Suuri Juristikysely: Huumausaineen käyttörikos ja uskonrauhan rikkominen turhimmat

Soininvaara – Huumepolitiikka tulee uudistaa

Suomen päihdepolitiikka on naurettavaa pelleilyä osa 4 – Huumeiden käyttäjien rankaiseminen ja opiaattien ilmaisjakelu

MOT:ssä tuli tänään juttua otsikolla “Huumemalli haussa”. Löytyy Yle Areenasta vielä seitsemän päivän ajan (minkä ihmeen takia muuten vain seitsemän päivän, eikös tuo ole kuitenkin ihan Ylen omaa tuotantoa?). Ohjelmassa oli vähintäänkin yksi leuat loksauttava kohtaus, kun meidän sisäasiainministerimme Päivi Räsänen lausui kutakuinkin, että vankila on hyvä juttu, koska huumeriippuvaiselle voidaan tarjota sitä hoitoa. No joo, totta tämä, mutta vankilalla harvemmin on ihmisen yhteiskuntakelpoisuuden kannalta muuten juuri positiivisia vaikutuksia. No mutta kuitenkin Portugalissa on siis dekriminalisoitu huumeiden käyttö. Käytöstä ei rangaista eikä pienien määrien hallussapidostakaan vaan kiinnijääneet ohjataan hoitoon. Portugalin tapauksesta on kirjoiteltu yllättävän paljon viime aikoina (esim. täällä ja täällä), koska tulokset ovat olleet hyviä.

Minua on pitkään ihmetyttänyt se, että minkä vuoksi Suomessa edelleen huumeidenkäyttäjiä rangaistaan teosta. Kuinka moni oikeasti jättää käyttämättä huumeita rangaistusten vuoksi? No varmaan jokunen, mutta se ei selkeästikään toimi, jos vertaa liberaalimpien maiden käyttäjälukuja. Huumeiden käytön rankaisemisesta ei hyödy yhteiskunta tai huumeriippuvaiset. Se ajaa huumediilerit ja niiden käyttäjät samaan leiriin. Sakkoja jakelemalla lähinnä huvikäyttäjiä rupeaa ärsyttämään ja huumeriippuvaiset ei parane. Opiaattiriippuvaisten kohdalla todennäköisemmin joutuvat vain taloudellisesti tiukemmalle, mikä ajaa heidät tekemään rikoksia, jotta voivat huumeita hankkia. Ja koska kun kontaktit on olemassa, niin osa varmaan rupeaa myymään niitä huumeita maksaakseen sakkoja. Ja tämä vain pahentaa tilannetta.

Myynnin laillistaminen on sitten eri keskustelu enkä lähde siihen tällä kertaa. Asia, minkä tahdon tuoda esille järkevänä huumausainepolitiikka on opiaattien jakelu ILMAISEKSI. Kyllä, luitte oikein, ILMAISEKSI. Kuulostaa varmaan aiheeseen perehtymättömien korvaan älyttömältä, mutta esimerkiksi Tanskassa ja Sveitsissä näin tehdään ja Saksassa ja Hollannissakin on kokeiltu. Tulokset ovat hyviä.

Mikä on suurin ongelma yhteiskunnalle huumeriippuvuudessa? Se ei ole työkyvyttömyys tai se, että ihminen vahingoittaa itseään. Se on se, että huumeriippuvaiset tekee ns. huumerikoksia, jotta voisivat rahoittaa harrastustaan. He rupeavat kaupittelemaan huumeita, suorastaan tyrkyttävät niitä nuorille. Kannabis oli loppu, miten ois amfetamiinia vähän? Sen lisäksi huumeriippuvaiset monesti varastelevat asioita ja myyvät niitä. Ja niin päin pois. Rahat päätyvät yleensä järjestäytyneelle rikollisuudelle, jonka yhteiskunnallista haitallisuutta ei nyt varmaan tarvitse sen enempää perustella. Totean vain, että se on paha juttu.

Huumeet eivät ole oikeasti merkittävän kalliita. Kalliita niistä tekee niiden laittomuus. Mutta jos esimerkiksi valtion lääkeyhtiö valmistaa opiaatteja, niin mitenkään älyttömän kallista se ei ole. Opiaattien jakaminen ilmaiseksi narkomaaneille on siis suhteellisen halpaa. Mitä tästä seuraa? Siitä seuraa, että huumerikokset vähenee, koska harrastustaan ei tarvitse rahoittaa rikoksilla. Huumeiden myynti vähenee, koska asiakkaat saa ainetta ilmaiseksi klinikalta. Huumekuolemat vähenee, koska esimerkiksi tasavahva ja puhdas heroiini on noin ziljoona kertaa turvallisempaa kuin se, mitä katukaupassa liikkuu. Katukaupan heroiini sisältää epäpuhtauksia, ja on yleensä jatkettu ties millä aineella, jotka monesti ovat ihmiselle paljon haitallisempia kuin se itse huume. Ja sen lisäksi järjestäytynyt rikollisuus saa vähemmän rahaa. Jos puhutaan globaalilla tasolla, niin kansainvälisen huumekaupan vaikutukset ovat aika merkittävät. Euroopassa tietysti hieman eri tilanne, mutta esimerkiksi Etelä-Amerikassa kuolee kymmeniä tuhansia ihmisiä huumesodissa, jotka olisi vältettävissä erilaisella huumepolitiikalla USA:ssa, jonne ne huumeet ovat menossa. Meksikon huumesodasta on uutisoitu aika ahkeraan uutisissakin, se ei todellakaan ole mikään pikkujuttu enää, kun ihmisiä kuolee yhtä paljon kuin oikeissa sodissa.

Sanomattakin lienee selvää, että opiaattien ilmaiseksi jakaminen ei tarkoita sitä, että kuka tahansa voi mennä pistoksen ottamaan milloin tahansa. En tarkkaan tiedä mitä malleja muissa maissa käytetään, mutta jonkinlainen opiaattiriippuvaiseksi rekisteröiminen varmaan olisi tehtävä ensin ja tämä prosessi kestäisi jonkin aikaa. Opiaatteja ei myöskään tulisi jakaa mitenkään holtittomasti suoraan riippuvaisille käteen (hehheh) vaan niin, että asiaa valvottaisiin ja pistokset otettaisiin vaikkapa valvotuissa tiloissa. Yksityiskohdista voidaan varmasti ottaa mallia muualta.

Huumeiden käytöstä voi olla itse kukin mitä mieltä tahansa, mutta kun puhutaan huumepolitiikasta, niin haluaisin, että ihmiset perustelevat näkemyksiään ja pohtivat kokonaisuutta. Nykyinen huumepolitiikka ei ole millään tavalla optimaalinen ja johtaa yhteiskunnan sekä yksilöiden kannalta huonoon lopputulokseen. Täällä on enemmän huumekuolemia kuin väkimäärältään kaksinkertaisessa Portugalissa. Olisi järkevämpää lopettaa käyttäjien rankaiseminen ja ohjata heitä sen sijaan hoitoon, jos he hoitoa tarvitsevat. Aina se keppi ei vain toimi vaan on koitettava jotain muuta.

Aiheesta muualla netissä:

Osmo Soininvaara – Huumepolitiikkaa tulee uudistaa